Till-/ombyggnad av hotell/affärshus i Lund

Domushuset

Projektnummer: 849512

PAULSSONS FASTIGHETER BYGGER GENOM BYGGKOMPANIET 55 NYA HOTELLRUM I LUND

Hotellet StayAt i kv. Brunius, samma kvarter som Domus vid Mårtenstorget i Lund, byggs till och om. Längs Ö Mårtensgatan ska befintlig hotellbyggnad byggas samman med de två följande husen som är från 1700- resp 1800-talet. Hotelldelen kommer att utökas med 55 rum. Byggkompaniet i Malmö har det delikata entreprenaduppdraget att färdigställa om- och tillbyggnaden på uppdrag av fastighetsägaren Paulssons Fastigheter.

Stjernfeldts VVS har av Byggkompaniet fått underentreprenaduppdraget att färdigställa alla VS-installationer i den nya hotelldelen. Ett uppdrag som inte är helt utan komplikationer när gamla byggnader ska anpassas och byggas om till moderna standard.

Ombyggnadsprojektet ska vara klart till årsskiftet 2014/15.

Mer information lämnas av Marcus Malmström, 040- 36 34 07, marcus.malmstrom@stjernfeldts.se.

Projektdata

Byggstart
oktober 2013
Byggkostnad
ca 45 mkr
F - btkn
Brunius 18
Byggmånader
13
Entr.form
Totalentreprenad
Se alla projekt