Ombyggnad av fuktskadad skola i Lund

Gunneboskolan, övre

Projektnummer: 911753

LUNDAFASTIGHETER RENOVERAR GUNNEBOSKOLAN

Lundafastigheter har bråda dagar. Flera skolor ska hinnas med att rustas upp inför höstterminens start. För Gunneboskolan gäller en totalrenovering. Renoveringen har lagts ut på entreprenören Erlandssons Bygg.

Stjernfeldts VVS har i sin tur fått uppdraget av Erlandssons Bygg att ansvara för VS-installationerna i samband med renoveringen.

Mer information lämnas av Marcus Malmström, 040- 36 34 07, marcus.malmstrom@stjernfeldts.se.

Projektdata

Byggstart
februari 2014
Byggkostnad
ca 20 mkr
F - btkn
kv Hendenhös 3
Byggmånader
7
Entr.form
Totalentreprenad
Se alla projekt