Nybyggnad av bostäder i Smögen, etapp 3

Klevens udde

Projektnummer: 939769

Projektdata

Byggstart
januari 2016
Byggkostnad
40 Mkr
F - btkn
Kleven 2:15
ByggmÄnader
17
Entr.form
Totalentreprenad
Se alla projekt