Nybyggnad av flerbostadshus i Strövelstorp, Ängelholm etapp 2

Klockaregården Sabo Kombohus

Projektnummer: 941215

Nybyggnation av flerbostadshus under SABOs ramavtal gällande kombohus.

VS-entreprenör var IVAB som ingår i Comfortkedjan

Projektdata

Byggstart
maj 2016
Byggkostnad
Ej officiell
F - btkn
Störvelstorp 4:12 och 5:6
Byggmånader
12
Entr.form
Totalentreprenad
Se alla projekt