Nybyggnad av radhus på Kronan, Luleå, etapp 1

Kronanbacken, etapp 1

Projektnummer: 908040

Projektdata

Byggstart
augusti 2013
Byggkostnad
25 mkr
F - btkn
Kronan 1:1, del av
ByggmÄnader
8
Entr.form
Totalentreprenad
Se alla projekt