Nybyggnad av hyreslägenheter i Sala

Kronparken

Projektnummer: 1290966

Nybyggnation av flerbostadshus under SABOs ramavtal gällande kombohus.

VS-entreprenör var IVAB som ingår i Comfortkedjan

Projektdata

Byggstart
februari 2018
Byggkostnad
100-150 Mkr
F - btkn
Byggmånader
19
Entr.form
Entreprenadform ej fastställd
Se alla projekt