Nybyggnad av flerbostadshus i Ljungby

Kv Nålen

Projektnummer: 1329090

Nybyggnation av flerbostadshus under SABOs ramavtal gällande kombohus.

VS-entreprenör var Ohlssons Rör i Ljungby AB som ingår i comfortkedjan

Projektdata

Byggstart
januari 2017
Byggkostnad
20 Mkr
F - btkn
Byggmånader
0
Entr.form
Totalentreprenad
Se alla projekt