• Sveriges största VVS-kedja
  • 1800 certifierade montörer
  • Säker vatteninstallation

Nybyggnad av bostäder i Perstorp (Sabo kombohus)

Lönnen 15 Polishuset

Projektnummer: 1303044

Nybyggnation av flerbostadshus under SABOs ramavtal gällande kombohus.

VS-entreprenör var IVAB som ingår i Comfortkedjan

Projektdata

Byggstart
april 2017
Byggkostnad
27 Mkr
F - btkn
kv Lönnen
Byggmånader
17
Entr.form
Totalentreprenad
Se alla projekt