Nybyggnad av bostäder i Mönsterås

Mönsterås hamn

Projektnummer: 308853

Nybyggnation av flerbostadshus under SABOs ramavtal gällande kombohus.

VS-entreprenör var Rör-Karlsson i Mönsterås som ingår i Comfortkedjan

Projektdata

Byggstart
maj 2017
Byggkostnad
58 Mkr
F - btkn
Tändstickan 8
Byggmånader
13
Entr.form
Totalentreprenad
Se alla projekt