Nybyggnad av flerbostadshus i Iggesund

SABOs kombohus flex

Projektnummer: 1327171

Nybyggnation av flerbostadshus under SABOs ramavtal gällande kombohus.

VS-entreprenör var Bad & Energicenter som ingår i comfortkedjan

Projektdata

Byggstart
november 2016
Byggkostnad
15-20 Mkr
F - btkn
IGGESUND 14:52 .
Byggmånader
11
Entr.form
Totalentreprenad
Se alla projekt