Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle

SABOs Kombohus

Projektnummer: 1240203

Nybyggnation av flerbostadshus under SABOs ramavtal gällande kombohus.

VS-entreprenör

Projektdata

Byggstart
augusti 2017
Byggkostnad
15-20 Mkr
F - btkn
Villastaden 15:12
Byggmånader
10
Entr.form
Totalentreprenad
Se alla projekt