Nybyggnad av flerbostadshus,bostadsrätt,på Kvarnholmen, Nacka

Stockholm Lighthouse

Projektnummer: 928665

Entreprenör: Samsons Rör

Nybyggnad av flerbostadshus som består av en byggnad i Nacka med 96 lägenheter på 12 våningar. Själva byggnationen startade mars 2015 till en uppskattad kostnad av 300 mkr.

Stockholm Lighthouse är ett samarbetsprojekt med Peab och JM. Vi kommer tillsammans att bygga 226 lägenheter, utföra garage under mark gårdsytor, samlingslokaler samt trappuppgångar. Peab har 3 st trappuppgångar och JM har 2 st

Projektdata

Byggstart
mars 2015
Byggkostnad
300 mkr
F - btkn
Byggmånader
0
Entr.form
Samordnad generalentreprenad
Se alla projekt