Nybyggnad av bostäder i Librobäck, etapp 3

Tegelbacken, kv Gimo, etapp 3

Projektnummer: 908548

Entreprenör: JF Jansson Rör

Ytterligare ett projekt åt JM inom gällande ramavtal. Projektet är uppdelat på
2 etapper
Ordersumma ca 7 miljoner

Projektdata

Byggstart
september 2014
Byggkostnad
100-150 Mkr
F - btkn
Librobäck 11:4
Byggmånader
17
Entr.form
Utförs i egen regi
Se alla projekt