Nybyggnad av flerbostadshus i Vingåker

Tennisparken/Sabo-Kombo hus

Projektnummer: 265443

Nybyggnation av flerbostadshus under SABOs ramavtal gällande kombohus.

VS-entreprenör var Månssons Rör & Värmepumpar som ingår i Comfortkedjan

Projektdata

Byggstart
mars 2016
Byggkostnad
15-20 mkr
F - btkn
Byggmånader
12
Entr.form
Totalentreprenad
Se alla projekt