Nybyggnad av flerbostadshus i Finninge

Vesslan 4 mfl

Projektnummer: 927773

Nybyggnation av flerbostadshus under SABOs ramavtal gällande kombohus.

VS-entreprenör var Aquadus som ingår i Comfortkedjan

Projektdata

Byggstart
februari 2017
Byggkostnad
20-30 Mkr
F - btkn
Strängnäs 2:1 och 3:1, del av
Byggmånader
0
Entr.form
Utförandeentreprenad
Se alla projekt