Avtal

Ramavtal och skräddarsydda serviceavtal

Vill du ha ett ramavtal? Eller behöver du ett skräddarsytt service- och underhållsavtal, utifrån dina behov och med de tjänster du efterfrågar är det bara att vända sig till ett medlemsföretag inom Comfort-kedjan. Med en fast avgift blir kostnadsbilden tydlig. Avtalet kan till exempel omfatta rengöring av filter, temperaturkontroll på tappvarmvatten för att undvika skållning och legionella, funktionskontroll av undercentral och cirkulationspumpar samt kontroll av säkerhetsventiler och expansionskärl.

De erfarna och certifierade servicemontörerna i Comfort-kedjan utför även reparationer och byten av exempelvis tvättställ, blandare och WC-stolar.

Kontakt:
Fadi Kalo, Entreprenad & Service 
Fadi.Kalo@comfort.se

Hitta ditt lokala Comfort-företag

Här finns vi

Hitta ditt lokala Comfort-företag

Här finns vi

Sveriges största VVS-installationskedja

Comfort består av 130 medlemsföretag – lokala engagerade entreprenörer med sammanlagt 1800 certifierade montörer – som tillsammans bildar Sveriges största VVS-installationskedja. Våra kunder är bland annat stat, kommuner och byggbolag som anlitar oss för olika former av entreprenad, både rikstäckande och lokalt. Dessutom erbjuder vi service och underhåll. Att anlita ett Comfort-företag ska alltid kännas tryggt och bekvämt, eller som vi säger – Comfortabelt.

Läs mer om Comfort