Tillbyggnad av hotell i Bollnäs, etapp 1

Orbaden

Projektnummer: 1306257

Beställare: Orbadens AB

Utförande: Här stod vi för VS-entreprenaden samt installation av pool.

Projektdata

Byggstart
januari 2016
Byggkostnad
20-25 Mkr
F - btkn
Orbaden 5:1
Byggmånader
0
Entr.form
Totalentreprenad
Se alla projekt