Comfort-kedjan

Comfort är Sveriges i särklass största kedja inom VVS-installation och badrumsrenovering. Tillsammans är vi 130 st medlemsföretag och över 1 800 st certifierade montörer. Dessutom har vi 65 st egna butiker och installationscenter.

Vi driver egna företag – tillsammans!

Comfort består av 130 st fristående medlemsföretag, där Högbergs Rör i Borås är ett, med god lokalkännedom och stort engagemang. Medlemsföretagen verkar tillsammans och erbjuder sina tjänster till såväl privatpersoner som stat, kommun och de stora byggbolagen.

Genom servicebolaget, som ägs av medlemsföretagen, genomförs gemensamma inköp, kraftfulla marknadsföringsinsatser och kompetensutveckling. Allt med syfte att stärka medlemsföretagens ställning på den lokala marknaden och öka deras lönsamhet.