Logotyp

Högbergs RÖR på sig

Vi blir en del av ProStop Borås och flyttar in i nya lokaler under november.

ProStop Borås ligger i Sandlid, bredvid Ramnaslätt och är ett nytt koncept på handelsområden för yrkesbutiker. Konceptet innebär att yrkesbutiker i varierande storlek och inriktning samlas på samma ställe. Ett kännetecken på konceptet ProStop är att det finns en större bygghandel i området: i Borås är Hornbach redan igång.

I november blir Comfort Högbergs rör också en del av ProStopkonceptet då vi flyttar in i de nya lokalerna. Förbindelserna förbättras med närhet till R40 och verksamheten hamnar under ett och samma tak.