Garantier

Genom att teckna Comforts Trygghetsgaranti behöver du inte oroa dig för höga självrisker eller avskrivningar om du råkar ut för en vattenskada eller maskinskada som kan härledas till den VVS-installation eller badrumsrenovering som gjorts i ditt hem.

Comforts Trygghetsgaranti

Med vår trygghetsgaranti får du ersättning för den självrisk och den avskrivning som du betalar genom din hem- och villaförsäkring. Garantin gäller i sex år från och med installationsdagen.

Förutsättningen för att Comforts Trygghetsgaranti ska gälla är att din hem- och villaförsäkring omfattar maskinskada och vattenskada.

Fullständig information om Comforts Trygghetsgaranti hittar du här.