Logotyp

Projektarkiv

Projekt – Elefanthuset Borås
3 juni 2017

 

Beställare: Wästbygg
Byggyta: 1 500 kvm
Start: Mars 2017
Klart: Augusti 2017
Uppdrag: Om- och tillbyggnad av Elefanthus.

Projekt – Simonsland
1 juni 2017


Beställare: RO Gruppen/Kanico
Byggyta: Nya lokaler åt bland annat Kulturskolan
Start: Hösten 2017
Klart: Hösten 2018
Uppdrag: Kanico fortsätter utvecklingen av Simonsland. Vi är med och gör rörinstallationer åt bland annat Kulturskolan.
 
Projekt – Viskaholm
1 juni 2017


Beställare: RO Gruppen/Riksbyggen
Byggyta: Drygt 5 000 kvm
Start: Hösten 2017
Klart: Hösten 2018
Uppdrag: Ombyggnad av f.d. Borås Wäfveris lokaler vid Krokshallstorget till kontor.

Projekt – Brobyterminalen
26 april 2017


Beställare: Bockasjö
Byggyta: 25 000 m2
Start: V 16 2017
Klart: V 39 2017
Uppdrag: Hyresgästanpassningar i byggnad som vi uppförde för ca 3 år sedan.

Privat: Projekt – Vokes Air
30 mars 2017


Beställare: Vokes Air
Start: April 2017
Klart: Maj 2017
Uppdrag: Ett steg i att hjälpa kund/beställaren att sänka sina uppvärmningskostnader för produktion/lager lokaler, så skall vi optimera befintligt VS-system med högpresterande shuntgrupper.

Projekt – Stema / Responstryck
30 mars 2017


Beställare: Stema/Responstryck
Byggyta: 5 700 m2
Start: Augusti 2017
Klart: November 2017
Uppdrag: Anpassa befintlig lagerlokal till produktionshall/tryckeri.

Projekt – Gånghesterskolan
30 mars 2017


Beställare: Skanska / Borås Stad
Byggyta: 5 700 m2
Start: April 2017
Klart: December 2018
Uppdrag: Projektering, och i nästa skede rörinstallationer i samband med om- och nybyggnad av skolan i Gånghester.

Privat: Projekt – Bodaskolan
30 mars 2017


Beställare: Skanska
Byggyta: 2 000 m2
Start: Januari 2017
Klart: Augusti 2017
Uppdrag: Ombyggnad av ett plan från kontorslokaler till undervisning.

Projekt – Stadsparksbadet
30 mars 2017


Beställare: Serneke / Borås Stad
Byggyta:
Start: April 2017
Klart: Sommaren 2018
Uppdrag: Projektering, och i nästa skede rörinstallationer i samband med ombyggnad av stadsparksbadet.

Privat: Projekt – Brf Hedvigsborg 16
18 maj 2016


Beställare: Brf Hedvigsborg 16
Byggyta: 12 lägenheter
Start: v. 21 2016
Klart: v. 26 2016
Uppdrag: Byta allt vatten i huset från vattenmätare till tappställe. Huset består av 12 lägenheter.

 

Fler referenser finns på byggfolio.se