Logotyp

ROT-avdraget

Utnyttja ROT-avdraget. Med ROT-avdraget får du dra av 30 procent av arbetskostnaden, eller upp till 50 000 kronor när du gör reparationer, ombyggnad eller tillbyggnad i en bostad du äger.

Avdraget gäller per person så är ni två delägare kan ni få skattereduktion på upp till 100 000 kronor på arbetskostnaden.  Glöm inte att ange dina "ROT-uppgifter" när du beställer arbete av oss för att kunna nyttja ROT-avdraget.

Rot-avdraget ger dig råd

Äger du ditt boende? Då kan du ha rätt till ROT-avdrag! ROT-avdrag innebär att du som helt eller delvis är ägare till en villa, ett radhus, en bostadsrätt eller ett fritidshus kan få göra avdrag på din skatt för arbetskostnaden när du anlitar en hantverkare för renovering, reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad.

Så här fungerar det: ROT-avdraget ger dig ett skatteavdrag med 30 procent på belopp upp till 166 667 kronor, det vill säga 50 000 kronor.

• Maxbeloppet är per år och person. Hur mycket du kan ta del av avdraget hänger ihop med din inkomst och hur mycket du skattar. Förenklat måste du ha betalat motsvarande summa i skatt under året som du vill göra avdrag på.

• Är man två delägare i bostaden kan hushållet få en maximal skattereduktion på 2 x 50 000 kronor/år, dvs upp till 100 000 kronor.

• Avdraget gäller enbart arbetskostnaden. Kostnader för material, resor, utrustning eller administration i samband med arbetet ger inte rätt till avdrag.

• Du kan inte göra ROT-avdrag för att bygga ett helt nytt hus och inte heller för om- och tillbyggnad av nybyggda hus. Med nybyggt hus avses ett småhus som är fem år eller yngre.

• Du ansöker inte själv om ROT-avdraget. Det gör den som utfört arbetet åt dig, vilket innebär att avdraget på arbetskostnaden redan är gjort när du får din faktura.

Läs mer på skatteverkets hemsida