Logotyp

Miljö och kvalitet

CLS Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö
Alla företag som är medlemmar i Comfort arbetar efter det gemensamma ledningssystemet CLS 2011. Det omfattar rutiner för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
CLS 2011, som är utvecklat specifikt för Comfort-kedjan, bygger på de senaste internationella standarderna ISO 9001 och ISO 14001. Systemet är även kompletterat, för att klara de krav som gäller specifikt för VVS-branschen. För att försäkra att medlemsföretagen verkligen arbetar mot satta mål, granskas deras arbete inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö regelbundet av externa revisorer.

Kvalitet – att ge kunden det kunden vill ha
Syftet med kvalitetsarbetet är att uppfylla kundernas krav och deras förväntningar. Exempel på rutiner som kvalitetsarbetet styr är inköp, arbetsplanering, avtalshantering och utförande av de tjänster som kunderna beställer.

Certifieringar och behörighet
Du kan sova gott om natten när du anlitar Hovby Rör AB. Våra installatörer uppdaterar sina kunskaper kontinuerligt, vilket bekräftas med certifikat och dokumenterad behörighet.

Säker Vatten
Alla våra montörer har genomgått utbildning i Säker Vatten, ett regelverk som VVS-branschen har tagit fram för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Reglerna ställer krav på både installationen och produkterna. Nytt prov för att bibehålla certifikatet avläggs vart femte år.

Certifiering i Heta arbeten
Alla Comforts montörer och arbetsledare har ett certifikat som ger behörighet till Heta arbeten, det vill säga arbeten där man använder arbetsredskap som kan alstra värme. Det händer alltid nya saker inom detta område, därför gäller ett certifikat endast i fem år.

Kylcertifiering
För att kunna erbjuda bästa möjliga service av värmepumpar, har vi kylcertifierade personal. Kylcertifikatet ger våra montörer behörighet att genomföra läckagekontroll, återvinning, installation, underhåll och service på applikationer som innehåller ozon och växthuspåverkande gaser.

Svetskompetens
Många rörsystem med högre tryck och temperatur än normalt, kräver högre kompetens vid svetsning och lödning. Vi har montörer som besitter den kompetens som krävs.

Plattsättningskompetens Alla våra plattsättare har genomgått kurs 1 och kurs 3 hos Byggkeramikrådet och arbetar alltid efter Byggkeramikrådet (BKR) och Plattsättningsentreprenörers riksförbunds (PER) branschregler.