Entreprenad

Entreprenader

Hovby Rörs erfarenhet inom nybyggnationer täcker allt från enskilda fastigheter till industrier och andra lokaler. Vi kliver in i ett tidigt skede, för att i nära samarbete med byggherren skapa optimala vatten- och värmesystem för den aktuella entreprenaden. Vi är med dig under hela resan från planering och konsultering, till slutbesiktning!

Vi är med när ni bygger nytt

Med 1 600 certifierade montörer har Comfort styrka att delta vid stora entreprenader. I nära samarbete med övriga entreprenörer skapar vi smarta vatten-, värme- och energisystem med fokus på kostnadseffektivitet vid såväl bygget som under driften.

Vår gedigna erfarenhet av ombyggnationer och service kommer väl till pass när vi deltar i nybyggnationer. Vi är helt enkelt väl bekanta med problem som kan uppstå, och kan därmed förebygga dem redan vid projekteringen.