Energioptimering

Spara energi – och pengar

Energipriserna stiger och de kommer knappast att sjunka i framtiden. Genom att se över användningen och kanske byta energiform, har du möjlighet att kapa dina kostnader rejält.

Helhetsgrepp på er energianvändning

Genom konceptet Comfort Energibesparing kan vi hjälpa er att spara energi och pengar. Vi börjar med att kartlägga er nuvarande energianvändning och energiform. Sedan presenterar vi den besparingspotential som finns samt kostnaden för åtgärderna.

Använd energin smartare

Mycket kan göras för att effektivisera användning i er befintliga energilösning.
Byt t ex ut din cirkulationspump för ca.5000 kr och spara in ditt köp på 5 år, eller byt till ett snålspolande duschhandtag som kostar ca 300 kr och du kan spara hela 1500 kr per år!

Exempel på andra åtgärder:

  • Inreglering av värme- och ventilationssystem ger både ökad komfort och besparing.
  • Modernisering av reglerutrustningen i värmecentralen, gör att värmeleveransen kan hållas optimal året runt.
  • Statistik för fastighetens totala energiförbrukning, kan stå som underlag för justeringar eller val av alternativ energiform.
  • Mätning av varmvattenförbrukning i flerfamiljsbostäder – detta ökar medvetenheten och viljan till smartare energianvändning.
  • Nya termostater till radiatorerna ger dem en jämnare temperatur och sparar på så sätt energi.
  • Modernare kranar och duschmunstycken bidrar till minskad vattenförbrukning.

Byt till en effektivare energiform

Många fastigheter har i dag en omodern energilösning som medför höga kostnader och stor miljöpåverkan. Att byta energilösning är en ganska stor investering, men är på sikt väldigt lönsamt. Moderna energilösningar förbrukar nämligen väldigt mycket mindre energi. Här nedan finns exempel på åtgärder som vi kan hjälpa er att genomföra:

  • Byte från direktverkande elvärme till vattenburen värme med anslutning till fjärrvärme eller annan värmekälla, ger dig möjligheten att köpa billig energi.
  • Vid installation av en ny värmepump, finns möjlighet att utvinna energi ur berg, jord, sjö, utomhusluft samt frånluft från ventilation. Prata med oss så hjälper vi dig att hitta rätt!