Trygghetsförsäkring

Comforts trygghetsförsäkring

Med Comforts Trygghetsförsäkring som gäller när du renoverar ditt badrum, behöver du inte oroa dig för höga självrisker eller avskrivningar om du råkar utför en vatten- eller maskinskada som kan härledas till den VVS-installation som gjorts i ditt hem. Genom vår trygghetsförsäkring får du ersättning för den självrisk och den avskrivning som du betalar genom din hem/villaförsäkring.
Försäkringen gäller i sex år från och med installationsdagen. Förutsättningen för att Comforts Trygghetsförsäkring ska gälla är att din hem/villaförsäkring omfattar maskin- och vattenskada.

Trygghetsförsäkring gäller:

– VVS-installationer och kringarbeten utförda av Comfort-företag till ett värde av minst ett halvt och högst tio prisbasbelopp*.
– Skada som ditt ordinarie försäkringsbolag har reglerat som en maskin/vattenskada.
Du ska också med anledning av skadan ha betalat en självrisk och/eller avskrivning.
Mindre skador som hamnar under sin villaförsäkrings självrisk omfattas alltså inte.

Trygghetsförsäkring ersätter:

– En självrisk upp till 5 000 kr.
– En avskrivning eller ett åldersavdrag upp till ett prisbasbelopp.

Försäkringsbolag

Bakom Comforts Trygghetsförsäkring står Sveland Sakförsäkringar.

Sköna bad och inget krångel

Comforts Trygghetsförsäkring är enkel att hantera. Så snart ditt hem/villaförsäkringsbolag har reglerat skadan skickar du en kopia på skaderegleringen till oss. I skaderegleringen ska det tydligt framgå hur mycket du har betalt i självrisk, eventuell avskrivning samt skadedatum och att det rör sig om en maskinskada/vattenskada.
Sedan ersätter vi dig direkt!

*Med prisbasbelopp (tidigare basbelopp) avses ett värdesäkrat penningbelopp som ligger till grund för samhällets utbetalningar, exempelvis pensioner och studiebidrag. Prisbasbeloppet för år 2016 är 44 300 kr.