Certifieringar och behörigheter

Du kan sova gott om natten när du anlitar Comfort. Våra installatörer uppdaterar sina kunskaper kontinuerligt, vilket bekräftas med certifikat och dokumenterad behörighet. 

SÄKER VATTEN

Säker Vatten är ett regelverk som VVS-branschen har tagit fram för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Reglerna ställer krav på både installationen och produkterna. Nytt prov för att bibehålla certifikatet avläggs vart femte år.

Jäders Värme har varit Säker-Vatten Certifierade sedan 2006.

CERTIFIERING I HETA ARBETEN

Heta arbeten är ett certifikat som ger behörighet till Heta arbeten, det vill säga arbeten där man använder arbetsredskap som kan alstra värme. Det händer hela tiden nya saker på området, därför gäller ett certifikat endast i fem år.

Alla våra montörer är kontinuerligt utbildade inom Heta Arbeten för att alltid vara uppdaterade med de nya reglerna.