Ny- och ombyggnation

Ny- och ombyggnation, stambyte och renovering

Du kan med fördel låta oss på Jäders Värme & Sanitet ansvara för helheten, från rådgivning och projektering till färdig installation och service. Vi kliver gärna in i ett tidigt skede. Och i nära samarbete med övriga entreprenörer, skapar vi smarta vatten- & värmesystem med fokus på kostnadseffektivitet vid såväl bygget som under driften. 

Vid ombyggnad, renovering och/eller stambyte erbjuder vi dig som uppdragsgivare en total översyn, där vi initialt går igenom fastighetens rörsystem och presenterar lösningar med en utförlig offert. Här framgår tydligt hur vatten- och energiförbrukningen kan optimeras i och med renoveringen. I samband med nybygge eller ombyggnation/stambyte kan vi även åta oss att renovera eller bygga nya våtutrymmen.

Eftersom vi också är en stor aktör på privatmarknaden har vi stor erfarenhet och full förståelse för de önskemål och krav som exempelvis hyresgästerna ställer på sina badrum och energilösningar.