Logotyp

Miljö

MILJÖPOLICY

JS Rör AB ska uppfylla de lagar regler som samhället ställer på vår verksamhet.

Vi eftersträvar att i våra installationer arbeta miljöanpassat. Vår miljöpolicy är att i alla delar försöka minimera eventuella skadliga effekter av vår verksamhet.

Det innebär att vi skall:

  • Arbeta med sådant material och teknik som är skonsam mot miljön.
  • Öka kunskapen och höja medvetandet i miljöfrågor hos samtliga anställda.
  • Vid val av underleverantörer skall dessa ha motsvarande ambitioner på miljöarbetet.
  • Tillgodose våra kunders krav på miljöriktiga installationer.
  • Bidra till ett hushållande av resurser, samt följa tillämpbara miljölagar och andra krav som berör företaget.
  • Hålla vår miljöpolicy tillgänglig för alla.

Öjebyn 2008-02-14

Roger Ström, VD
JS Rör AB