Logotyp

Våra medlemskap

VVS-branchen ställer krav på sina installatörer och det tycker vi är bra. Här kommer lite kort information om de organisationer vi är medlemmar i. Vill Du läsa mer så klickar du på respektive ikon nedan.

Comfort
Alla företag som är medlemmar i Comfort arbetar efter det gemensamma ledningssystemet CLS 2005. Det omfattar rutiner för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.CLS 2005, som är utvecklat specifikt för Comfort-kedjan, bygger på de senaste internationella standarderna ISO 9001 och ISO 14001. Systemet är även kompletterat, för att klara de krav som gäller specifikt för VVS-branschen. För att försäkra att medlemsföretagen verkligen arbetar mot satta mål, granskas vårt arbete inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö regelbundet av externa revisorer.

Säker Vatten
Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk som är framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Reglerna ställer krav på både installatörer och produkter.
I systemet ingår auktorisation av VVS-företag och utbildning av VVS-montörer, arbetsledare med flera. Målet är att ge en ökad säkerhet och trygghet för brukaren. Installationsarbetet utförs efter branschregler Säker Vatteninstallation, vilket nu försäkringsbolag, kommuner och större beställare kräver.
Branschreglerna innebär för dig som beställare att du på ett enkelt sätt vet att VVS-installationen är gjord på säkraste sätt och att de följer de krav som aktörer i byggbranschen och försäkringsbolag kräver. Säker Vatteninstallation utgör underlag för bedömning av fackmannamässigt utförande och kan påverka ifall en uppkommen skada är ersättningsbar.

Svep – Svenska värmepump föreningen
I dagsläget innebär en SVEP-certifiering att en person i arbetsledande ställning på företaget avlagt godkänt prov i SVEPs certiferingskurs, EU-cert. Utbildningen är framtagen av EHPA, den Europeiska värmepumpföreningen, och är således internationell.
Att välja en certifierad installatör ger slutkonsumenten en extra trygghet, eftersom en certifierad installatör har en dokumenterat hög kunskapsnivå inom området.