Logotyp

Tjänster

Som rörinstallatörer vet vi hur viktigt det är för dig som kund att din VVS fungerar, oavsett om du bor i lägenhet, egnahem, eller som fastighetsägare av flerbostäder. Dessutom vet vi att med dagens elpriser borde de flesta se över sin elförbrukning. Kanske är det dags att se över nya alternativ till den gamla pannan innan den går sönder och problemet blir akut?

För att du som kund ska få en bättre överblick över de tjänster vi tillhandahåller så kommer här kortare beskrivningar om vad vi kan hjälpa dig med!

Totalentreprenad
Vid en totalentreprenad ansvarar vi för hela objektet. Vi har då samordningsansvaret för samtliga delar som ingår i entreprenaden, förutom vs-installaionen så ingår exempelvis bygg, el, isolering, ventilation med flera. Totalentreprenader underlättar mycket för beställaren som endast behöver hålla kontakt med en enda leverantör istället för samtliga leverantörer som ingår i entreprenaden.

Pannbyten
Om din fastighet har en gammal oljepanna eller en elpanna som gör att din elförbrukning ligger högt kan det vara en god ide att byta ut dessa. Att byta till ny panna kan få ner förbruningen, men vill du få ner elförbrukningen riktigt mycket så ska du installera en värmepump. Här finns många kilowatttimmar och kronor att tjäna!

Konverteringar
Om ditt hus värms upp med direktverkande el är ett alternativ att byta ut systemet till vattenburet istället. Med vattenburet system kan du välja om du som kund vill installera en elpanna, eller satsa på en värmepump, alternativt fjärrvärme om det finns framdraget i ditt område. I dagsläget är det mest värmepumpar som efterfrågas. Installationen är mycket förmånlig om du som kund har utrymme för ROT-avdrag.

Värmepumpsinstallationer
Om du redan har vattenburet system i din fastighet är det oftast en mycket god idé att satsa på en värmepump. Har du stor tomt kanske du väljer jordvärme. Eller har du kanske en mindre tomt, eller vill du helt enkelt inte vill gräva upp din tomt så kan du med fördel välja bergvärme istället. Alternativen är många. Hör av dig till oss så hjälper vi dig gärna med en kalkyl!
Prova gör en egen kalkyl här så kan du se ungefär hur mycket du kommer att spara! Installationen av värmepump är mycket förmånlig om du som kund har utrymme för ROT-avdrag. Underlaget för ROT-avdrag för en värmepumpsinstallation är 30% av totala kostnaden. Underlaget för ROT-avdrag vid installation av luft/luft värmepumpar är 25% av totala kostnaden.

Köks- och badrumsrenoveringar
Kök och badrum är jätteviktiga platser i ett hus. Det är också de platser i ett hus där risken för vattenskador är stor om arbetet inte utförs på rätt sätt. Anlita därför alltid en auktoriserad rörfirma för dessa arbeten!

Vid ombyggnad eller renovering river vi ut din gamla vs, för att sen installera den nya i ditt nya kök eller badrum. Vill du även ha hjälp med att välja bra och funktionella lösningar och material så hjälper vi gärna till!
Naturligtvis hjälper vi dig även med dessa tjänster om det gäller nybyggnationer!

Servicearbeten
Vi utför alla typer av servicearbeten. Många servicearbeten är ofta ett akut problem hos dig som kund. Det kan till exempel vara stopp i avlopp, ett läckande rör, en rinnande toalett eller en frusen vattenledning.

Servicearbeten varierar mycket i tid, allt ifrån 1 timmes arbete upp till flera veckor, även om det vanligaste är att arbetet uppgår till ett fåtal timmar. Servicearbeten debiteras oftast på löpande räkning, vilket innebär att du som kund betalar för den tid och det materiel som går åt. I vissa fall kan även fast pris lämnas på arbetet.

Stambyten
I äldre fastigheter kan det bli aktuellt med stambyten för att eliminera risken för vattenskador p g a att stammarna helt enkelt är för gamla och riskerar att gå sönder. Vi utför stambyten i alla slags fastigheter både med kvarboende och där de boende tillfälligt flyttat ut.

Lite att tänka på…
Att dagens elpriser spelar stor roll har nog ingen undgått. Kanske är det även en god idé att se över elsystemet och elförbrukningen av din fastighet även om du planerar att sälja om ett par år… Läs gärna artikeln från Piteå-Tidningen.