Logotyp

Fakturamodell ROT-avdrag

Fakturamodellen infördes den 1 juli 2009 och gäller för husarbeten. Husarbeten innefattar både hushållsarbete och rot-arbeten. Skattereduktion för husarbeten medges med högst 50 000 kr per person och år.

Om du köper husarbeten den 1 juli eller senare ska du bara betala halva arbetskostnaden inklusive moms. Den resterande arbetskostnaden får den som säljer husarbetet från Skatteverket när du har betalat din faktura. I och med Skatteverkets utbetalning tillgodoförs du som köpare en preliminär skattereduktion som motsvarar halva arbetskostnaden. Skatteverket meddelar dig att beslut om utbetalning till företagaren har gjorts samt hur stort belopp som har betalats ut.

Om du bara har betalat halva arbetskostnaden men inte har någon slutlig skatt att räkna av skattereduktionen mot kommer du att få kvarskatt. Kvarskatten motsvarar då den del av den preliminära skattereduktionen som inte kan räknas av. Om du betalar 30 000 kronor i preliminär skatt ett år, kan du alltså inte få mer än 30 000 kronor i skatteminskning. Om du har kommit upp till den maximala skattereduktionen på 50 000 kr ska du betala hela arbetskostnaden.

För att läsa mer om rot-avdrag och för att räkna ut ditt rot-avdrag så kan ni kolla under frågor och svar där vi har länkar till Skatteverkets aktuella sidor.

Om ni ska söka rot-avdrag hos oss så skriv gärna ut vårt dokument, ”rot-klausul” som du bör fylla i om du vill ha skattereduktion för rot-arbete.