Logotyp

Energioptimering

Spara energi – och pengar

Energipriserna stiger – och de kommer knappast att sjunka i framtiden. Genom att se över användningen och kanske byta energiform, har ni möjlighet att kapa era kostnader rejält.

Helhetsgrepp på er energianvändning

Genom konceptet Comfort Energibesparing kan vi hjälpa er att spara energi – och pengar. Vi börjar med att kartlägga er nuvarande energianvändning och energiform. Sedan presenterar vi förslag till förändringar, som vi naturligtvis kan hjälpa er att genomföra.

Använd energin smartare

Mycket kan göras för att effektivisera användning i er befintliga energilösning, nedan några exempel:

▪ Inreglering av värme- och ventilationssystemet.

▪ Modernisering av reglerutrustningen i värmecentralen, så att värmeleveransen kan hållas optimal året runt.

▪ Statistik för fastighetens totala energiförbrukning, kan stå som underlag för justeringar eller val av alternativ energiform.

▪ Mätning av varmvattenförbrukning lägenhetsvis – detta ökar medvetenheten och viljan till smartare energianvändning.

▪ Nya termostater till radiatorerna skapar jämnare temperatur.

▪ Modernare kranar och duschmunstycken bidrar till minskad vattenförbrukning.

Byt till en effektivare energiform

Många fastigheter har i dag en omodern energilösning som medföra höga kostnader och stor miljöpåverkan. Att byta energilösning är en stor investering – men på sikt väldigt lönsam. Moderna energilösningar förbrukar nämligen väsentligt mindre energi. Nedan exempel på åtgärder som vi kan hjälpa er att genomföra:

▪ Byte från direktverkande elvärme till vattenburen värme, radiatorer eller golvvärme.

▪ Installation av värmepump, antingen med ventilationsåtervinning, bergvärme eller sjövärme.

▪ Solceller där man producerar sin egen el.

Vill du redan nu veta vad det kommer att kosta med solceller hos dig, mellan tummen och pekfingret? Fyll då i den här mallen.