Logotyp

ROT-avdrag

Utnyttja ROT-avdraget

Dra av upp till 50 000 kronor per år och person på utfört arbete. Det är vad ROT-avdraget betyder i praktiken när du anlitar Karby VVS.

ROT-avdraget ger dig råd

Äger du ditt boende? Tack vare ROT-avdraget kan du anlita oss till kraftigt reducerade priser! Så här fungerar det:

– ROT-avdraget ger dig ett skatteavdrag med 30 procent på utför arbete.

– Maxbeloppet är per år och person. Man får max dra av 50 000 kronor om året per person.

– Avdraget gäller enbart arbetskostnaden, inte materialet. Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som ROT-arbeten.

– Du kan inte göra ROT-avdrag för att bygga ett helt nytt hus och inte heller för om- och tillbyggnad av nybyggda hus. Med nybyggt hus avses ett småhus som är fem år eller yngre.

– ROT-avdraget gäller även för fritidshus som du äger om det enligt fastighetstaxeringen är klassat som småhus.

– Sedan den 1 juli 2009 får du rabatt på arbetskostnaden direkt från Karby VVS, som i sin tur ansöker om pengar från Skatteverket. Du behöver alltså inte ligga ute med några pengar, i stället görs avdraget direkt på fakturan du får från Karby VVS.
Mer information om ROT-avdraget på skatteverket.
Skatteverket
Vår blankett, Rot-avdrag