Om Kjellners Rör AB - Historia och affärsidé

Kjellners Rör AB i Vara grundades 1955 av Paul Kjellner.

1976 förvärvades Arnes Rör AB i Herrljunga med avsikt att skapa större marknadsunderlag.

1995 övertog Bengt-Göran Kjellner, Tore Kjellner och Ann Kjellner företagen
och i samband med övertagandet skapades moderbolaget Kjellners Entreprenad.
1995 startades även filialer i Kvänum och Floby.

Vårgårda Röraffär förvärvades 1997 i Kjellners Entreprenad AB.

I november 2002 fusionerades Vårgårda Röraffär till Arnes Rör AB.

2009-2010 startades filial i Skara.

1 mars 2010 förändrades ägarbilden och nytt moderbolag bildades. Det nya
moderbolaget kom att heta Kjellners VVS AB och ägarna var Bengt-Göran Kjellner och Ann Kjellner.

I september 2011 förändrades ägarbilden på nytt och Bengt-Göran Kjellner blev
ensam ägare dock endast fram till mars 2012 då David Kjellner
kom in i ägarbilden. I samband med denna förändring fusionerades Arnes Rör AB till
Kjellners Rör AB.

I september 2012 förändrades bolagsstrukturen på nytt och ser nu ut på följande sätt:

Moderbolag      Kjellner Gruppen AB       

Dotterbolag       Kjellners Rör AB
                             - filial Herrljunga
                             - filial Floby                     
                             - filial Vara
                             - filial Kvänum
                             - filial Skara  

Företagen har idag ca 50 anställda tillsammans.

Affärsidé

Är att med god lönsamhet och hög kvalitet utföra installationer och tjänster inom vårt kompetensområde som överensstämmer med kundens krav och förväntningar.