Logotyp

Fyra generationer rörläggare 1974

Från vänster: Knut, Bjarne, Per och Hjalmar.