Logotyp

Vår miljöpolicy

Alla företag som är medlemmar i Comfort arbetar efter det gemensamma ledningssystemet CLS 2005. Det omfattar rutiner för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.