Tjänster

Vi arbetar med all form av VVS-arbeten och arbetar efter branschreglerna Säker Vatteninstallation.

Säker vatten

En Säker Vatteninstallation är en installation som är utförd enligt gällande branschregler, av auktoriserade montörer och arbetsledare anställda på ett auktoriserat VVS-företag och där föreskrivna kontroller är genomförda och intyg överlämnat till beställaren. 

Branschreglerna infördes i september 2005 och är framtagna av VVS-branschen i samråd med leverantörer och försäkringsbolag. Arbetet har fått finansiellt stöd av SBUF, Sveriges Byggutvecklingsfond.

Säker Vatteninstallation är ett initiativ från VVS-branschen för att minimera risken för vattenskador, legionellabakterier, brännskador och förgiftning orsakade av bristfälliga vatteninstallationer.

Fjärrvärme

För er som söker uppvärmning av ert flerbostadshus eller till era lokaler så kan vi hjälpa er med installation av fjärrvärme, som både är ett ekonomieffektivt och miljövänligare alternativ till andra former av värmeproduktion för hus och lokaler i större skala. Det är även bekvämare då fjärrvärme inte behöver mycket underhåll och har en hög driftsäkerhet. Det ger också jämn värme året runt och du behöver ej heller oroa dig för uppvärmning av varmvatten då du får tillgång till det genom fjärrvärmen.

Värmepumpar

Vi använder oss av energisnåla värmepumpar från CTC. CTC erbjuder ett komplett program av värmepumpar för villor och flerfamiljshus till bra priser och kvalité. Oavsett om det är bergvärme eller luft/vattenvärmepump som du söker så finner du det här och ifall du är osäker på vad som passar dig bäst så ger vi dig gärna råd och förslag. Sedan 1923 har CTC värmt de svenska hemmen. Välkommen till oss för Säker installation!

Kyl- och elinstallationer

Vi utför även kyl- och elinstallationer. Kontakta oss gärna för mer information!