Logotyp

Fjärrvärme

Vi utför inkoppling av växlare vid fjärrvärmeinstallationer.

Vi har utfört arbete åt Närvärme i Vingåker. Från och med september 1998 och till idag har 8 km närvärmeledningar lagts i Vingåker. Nästan alla av Vingåkers kommuns respektive Vingåkershems fastigheter har anslutits till detta nät. Under åren har även en del privata fastighetsägare och villaägare fått sina fastigheter anslutna. Under de närmaste åren kommer en fortsatt utbyggnad att ske.