Logotyp

Att jämföra offerter

Har du begärt in offert på ditt badrum från flera olika firmor är det några saker du kan titta på för att kunna jämföra offerterna. En del lämnar pris på hela arbetet – andra tar inte med allt och kan därför lämna en offert som verkar billigare. Du behöver därför en utförlig specifikation på vad som ingår och om det är något som tillkommer. Kontrollera alltid att momsen ingår.

Tillämpning av branschregler
Stäm av att firman arbetar efter gällande branschregler. När du ska renovera ditt badrum är det viktigt att det görs på ett fackmannamässigt sätt, att det byggs enligt den byggnorm och de branschregler som gäller vid renoveringstillfället. Därför är det viktigt att du låter certifierade hantverkare genomföra din badrumsrenovering. Kostnad och totalpris för att renovera badrummet blir kanske högre men blir något fel och arbetet inte är utfört av en fackman kan det innebära att du står utan skydd från försäkring. Dessutom kan du bli skadeståndsskyldig om ditt badrum orsakat skador på omgivande hus eller lägenheter! Anlitar du en behörig hantverkare med ansvarsförsäkring och där arbetet görs enligt gällande bransch- och byggregler har du dessutom möjlighet att reklamera eventuella fel i entreprenaden under ansvarstiden.

Vi tillämpar följande branschregler:
VVS: Säker vatteninstallation, www.sakervatten.se
Keramiska beklädnader och beläggningar: Byggkeramiksrådets Branschregler för våtrum, BBV, www.bkr.se
Tätskikt av plast: Regler för tätskikt i våtrum, GVK, www.gvk.se
Boverkets Byggregler BBR
Elektriska installationer utförs av behörig installatör

En tydlig tidsplan
Be om en tydlig tidsplan för renoveringen. Ett badrumsbygge kräver en rad olika yrkeskompetenser – elektriker, snickare, målare, plattsättare och rörmontörer. Din kontaktperson hos oss ser till att arbetet utförs professionellt, i rätt ordning och att det blir färdigt i tid. Vi beräknar att arbetet på ett badrum brukar vara 20-25 arbetsdagar.

Förutse tilläggsarbeten
Hur har firman räknat de dolda rördragningarna? Är det ett befintligt badrum som ska renoveras försöker vi bedöma vad som behöver göras bland det som är dolt, det man inte kan se förrän man börjar riva. Te.x. kan rördragningen behöva anpassas till dagens standard, gamla rör och kopplingar kan behöva bytas ut. Det är viktigt att ta hänsyn till detta när du jämför dina offerter, det kan bli en stor kostnad som tillkommer om detta inte räknats med i offerten.
Du kan även fråga hur man tänkt dra ledningarna eftersom detta påverkar priset. Är det räknat med att ledningarna ska dras genom väggarna eller t.ex. om de går att dras på vinden (då blir det billigare eftersom det går fortare och det estetiska inte är lika viktigt).
Ska du ha dolda rör i badrummet måste vår rörläggare komma till ditt hem två gånger vilket gör att kostnaden ökar i och med att tiden gör det. Rörläggaren drar då rören efter det att snickaren rivit ner det gamla, och kommer tillbaka och gör kompletteringar när allt är på plats. Synliga rör går lite fortare att få på plats, vid optimala förutsättningar slipper rörläggaren komma tillbaka en dag till.
Något annat som du behöver jämföra är om det i offerterna har räknats med golvvärme, radiator eller handdukstork.

Rivning och uppbyggnad
Hos oss ingår skyddstäckning av golv, utanför badrum och ev. trappa till badrum. Pluggning sker av samtliga vatten och avloppsrör inför demonteringen av befintlig inredning och porslin. Våtrumsmattor/klinkers och våtrumstapet/kakel demonteras. Därefter sker bilning/borrning avseende de avlopps- och vattenrör som skall bytas. Elektriker demonterar befintlig utrustning och anpassar elinstallationen till den el-utrustning som är avtalad.

Produkter
Om du har fått offerter där badrumsinredningen ingår i priset, ta reda på vad det är som ingår, produktvalet påverkar priset väldigt mycket. Ofta är det standardprodukter som ingår, är detta produkter du vill ha? Kanske väljer du att byta ut det som ingår mot andra produkter, då kan det tillkomma stora kostnader.

Detta gäller även kakel och klinker, det finns i alla möjliga prisklasser men oftast är det ett standardkakel som är medräknat i offerten. Väljer du sedan att ändra till ett annat kakel och har dyr smak kan det kosta flera tusen kronor per kvadratmeter, medan ett standardkakel har ett pris på cirka 300 kronor per kvadratmeter. Olika slags kakel kostar också olika mycket att lägga, inte bara för att själva kaklet är dyrare utan för att det tar längre tid att exempelvis lägga pyttesmå eller jättestora plattor jämfört med vad det tar att kakla med standardplattor.

Du kan bli frestad att köpa billiga produkter från t.ex. stora bygghandelskedjor men tänk på att kvalitet brukar löna sig i längden. Det gäller inte minst badrumsinredning. Vattenlås som inte håller måttet, kranar som läcker och skåp som inte står emot fukt ger problem som du kunde varit utan om du satsat några kronor extra. Välkända märken har dessutom oftast ett bra reservdelssortiment så att du t.ex. kan byta ut insatsen i blandaren om den börjar krångla i framtiden istället för att behöva köpa en helt ny.

Ibland kan det vara värt att prioritera bort något istället för att tulla på kvaliteten. Tänk också på att badrummet ska hålla i längden. Då det är så pass dyrt att renovera, är det lika bra att bygga som du vill ha det från början.

Städning
När du gör ditt badrum hos oss ser vi alltid till att vi städar upp efter oss när vi är färdiga med badrummet.

Besiktning
När entreprenaden är avslutad ska slutbesiktning ske enligt 53-58 paragrafen konsumenttjänstlagen, om inte parterna kommer överens om annat.

Comforts Trygghetsgaranti
Comforts Trygghetsgaranti för konsument ingår när du gör om ditt badrum hos oss. Genom att teckna Comforts Trygghetsgaranti behöver du inte oroa dig för höga självrisker eller avskrivningar om du råkar ut för en vatten- eller maskinskada till följd av den VVS-installation som gjorts i ditt hem. Försäkringen gäller i sex år, förutsatt att du har en hem- och villaförsäkring.
Fullständig information om Comforts Trygghetsgaranti hittar du här.

Garantier
För utfört arbete och av oss levererat material lämnas garanti för fel under två år eller i enlighet med leverantörens produktgaranti.
Garanti för material på keramisk vägg och golvbeklädnad i våtutrymmen inkl. tätskikt är 10 år.
Tänk på att vi inte tar ansvar för funktion och garanti på produkter som du själv har köpt in och tillhandahåller oss. Vi tar inte heller något ansvar för följdfel och skador som dessa produkter kan komma att orsaka.

Vi hoppas att dessa råd ska hjälpa dig när du ska välja vem som ska utföra din badrumsrenovering!