Om Ohlssons Rör i Ljungby

I över 70 år har vi serverat Ljungby med vatten och värme!

Ohlssons Rör i Ljungby AB

Gunnar Ohlssons Värme- och Vattenledningsfirma startades år 1944 då rörmokaren Gunnar Ohlsson kom till Ljungby från Halmstad. 25 år senare hade enmansfirman växt till en rörelse med 30 anställda.

Comfort-kedjan och Ohlssons Rör

Comfort är Sveriges största VVS-installationskedja. Tillsammans är vi ca 130 medlemsföretag och 2 800 anställda varav 1 800 är certifierade montörer. Ohlssons Rör har varit medlem i Comfortkedjan sedan 1972 och kedjans målsättningen är att arbeta för en allt bättre och modernare utformning av VVS i ett modernt boende.

Auktoriserad VVS-installatör

Ohlssons Rör är ett Auktoriserat VVS-företag enligt Säker Vatten. Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk som är framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Reglerna ställer krav på både installatörer och produkter. I systemet ingår auktorisation av VVS-företag och utbildning av VVS-montörer, arbetsledare med flera. Målet  är att ge en ökad säkerhet och trygghet för dig som kund. Som Auktoriserad VVS-Installatör erbjuder vi alltid den utökade VVS-garantin som extra skydd för dig som konsument. Garantin är ett utmärkt komplement till den allmänna konsumenttjänstlagen.

Medlem av VVS-Företagen

Ohlssons Rör är medlem av VVS-Företagen, en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag verksamma inom VVS samt arbetsgivarorganisation för företag verksamma inom kyla, rör, industrirör, ventilation och teknisk isolering. VVS står för Värme, Ventilation och Sanitet, tre viktiga hörnstenar i den verksamhet som utgör vår vardag.

Kvalité- och Miljöcertifiering

Vi har ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, CLS2011. Kraven i standarden CLS2011 är lika med standarderna ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004, arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1, jämte kompletterande krav ingående i Comforts kravspecifikationer CLS2011.