Affärsidé och organisation

Affärsidé

”Ohlssons Rör skall erbjuda privatpersoner och näringslivet kvalificerad VVS-service genom försäljning, installation och konsultation av färdiga lösningar. Såväl produkter som tjänster ska hålla högsta möjliga kvalité och därtill ge både kunden och företaget trygghet, lönsamhet och ökad konkurrenskraft.”

Organisationsschema

En kedja av starka länkar…

Som helhetsleverantörer inom VVS-branschen erbjuder vi våra kunder en mycket stor uppställning, när det gäller önskemål och höga kvalitetskrav gentemot privatpersoner, kommunen och näringslivet. Det gör oss samtidigt beroende av att samarbeta med leverantörer och andra företag som också delar våra värderingar genom att sätta kvalitet, respekt, punktlighet och leveranssäkerhet högt på agendan. Vi är därför glada att kunna presentera de företag, som vi länkar ihop med för att möta utmaningarna från våra kunder.

Entreprenad & Industriarbeten

Nybyggnation och fjärrvärme

Vi genomför årligen en mängd olika entreprenadarbeten. Det gäller inte minst vid industrins nybyggnationer, då vi tar hand om installationen av allt från toalettstolar till fjärrvärmecentraler. Vårt engagemang på industrisidan innebär att vi måste ha kunskap och behörighet inom en rad områden, som ligger utanför vad som generellt uppfattas som VVS-arbeten. Vi är stolta över att våra medarbetare förenar bred kompetens med fingertoppskänsla för industrins höga krav på leveranssäkerhet.

Heta arbeten och medicinska gaser.

Större fjärrvärmecentraler förenar både heta flöden och stort tryck. Då fordras behörighet. Anläggningar för medicinsk gas på sjukhus och gassystem inom industriföretag kräver också särskilda behörigheter och rigorösa säkerhetsrutiner. Ibland behöver industriella rörkopplingar så starka sömmar att kvalificerade svetsarbeten måste utföras. Vi har erkänt yrkesskickliga medarbetare inom Industri & Entreprenad – vårt största affärsområde. Vänd er med förtroende till Ohlssons Rör.

Installation, reparation och service – 70 år med ett vinnande koncept.

Ohlssons Rör har under mer än 70 år lyckats bedriva en framgångsrik verksamhet i Ljungby. Förklaringen är att vi konsekvent har hållit oss till ett vinnande koncept: att genom försäljning, installation och konsultation erbjuda kvalificerad VVS-service. Som specialister inom vatten och värme har vi därför utvecklat ett komplett erbjudande såväl till industrin och byggbranschen somtill den enskilde bostadsägaren.

Genom att kombinera en omfattande butiksutställning med kunniga konstruktörer och installatörer har vi nått en unik ställning i vårt område.Både våra produkter och tjänster håller – och måste hålla – en hög kvalitet. I Ljungby finns det nämligen inga genvägar till ett gott renommé. Det enda som gäller är att göra ett riktigt bra jobb. En annan förklaring till vår stabila utveckling handlar om förtroende. Vi är auktoriserade av VVS – Installatörerna. Vi tar också ansvar för vår omgivning, vilket bekräftas genom at vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Folk märker sådant.

Om vi skall sammanfatta vad vi gör så får det bli följande axplock:

  • Installation av pannor, blandare,värmekällor, golvvärme och badrum
  • Reparation av kranar, WC-stolar och pumpar
  • Service av värmepannor, värmepumpar och brännare

Det är ingen hemlighet vad som är vår vision. Ohlssons Rör i Ljungby har som målsättning att bli förstahandsalternativet inom tre målgrupper: industrin, kommunen och allmänheten när det gäller värme och vatten – och övrig kvalificerad VVS-service.

Dan Hägg
VD