Kalkylering

Dags att välja uppvärmningsform?

När du ska byta panna ställs du inför valet av uppvärmningsform. Ska du välja olja, el, ved, fjärrvärme eller värmepump?

Kontakta oss så hjälper vi dig beräkna installations- och driftskostnaden för de olika alternativen.