Logotyp

Gamla Canon-huset, Stockholm

Vi utför hyresgäst-anpassningar av lokaler på 5000 kvadratmeter åt Genova Fastighets AB.