Logotyp

Kullbergska sjukhuset

Vi utför en rad ombyggnationer på Kullbergska sjukhuset.

Bland annat bygger vi om gamla ambulansen till godsmottagning.