Logotyp

ROT-avdraget

Utnyttja ROT-avdraget

Dra av upp till 50 000 kronor per år och person på utfört arbete. Det är vad ROT-avdraget betyder i praktiken när du anlitar Comfort.

ROT-avdraget ger dig råd

-Äger du ditt boende? Tack vare ROT-indraget kan du anlita Comfort till kraftigt reducerade priser! Så här fungerar det:

– ROT-avdraget ger dig ett skatteavdrag med 30 procent på belopp upp till 50 000 kronor.

– Maxbeloppet är per år och person. Är ni två personer som står som ägare blir alltså skatteavdraget 30 procent på belopp upp till 100 000 kronor.

– Avdraget gäller enbart arbetskostnaden, inte materialet. Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som ROT-arbeten.

– Du kan inte göra ROT-avdrag för att bygga ett helt nytt hus och inte heller för om- och tillbyggnad av nybyggda hus. Med nybyggt hus avses ett småhus som är fem år eller yngre.

– ROT-avdraget gäller även för fritidshus som du äger om det enligt fastighetstaxeringen är klassat som småhus.

– Sedan den 1 juli 2009 får du rabatt på arbetskostnaden direkt från Comfort, som i sin tur ansöker om pengar från Skatteverket. Du behöver alltså inte ligga ute med några pengar, i stället görs avdraget direkt på fakturan du får från Comfort.

-Du kan även gå in och läsa på skatteverkets hemsida.