Energioptimering

Vi hjälper er att kartlägga, välja och installerat rätt energilösning för er fastighet.

Comfort har kunskapen och erfarenheten att hjälpa fastighetsägare och bostadsrättsföreningar med energibesparing. Många fastigheter har omoderna energilösningar som medför höga kostnader och stor miljöpåverkan. Uppvärmning utgår en betydande del av driftkostnaden för en fastighet.

Att byta energilösning är ett stort beslut, det är en stor investerng och många viktiga val ska göras både avseende värmeproduktion och distribution. Men även mindre justeringar i fastigheten kan spara stora pengar.

Comfort hjälper er att kartlägga, välja och installerat rätt energilösning för er fastighet som vi sedan regelbundet kontrollerar och underhåller.

Vår tjänst innefattar:

1. Energianalys
  a. Genomgång av er fastighets fysiska förhållande.
  b. Kartläggning av nuvarande energilösning.
  c. Utvärdering och rekommendation av energibesparingar.
2. Genomförande av överenskomna åtgärder – från planering till färdig installation.
3. Kontroll och underhåll

Anmäl intresse för att genomföra en energianalys av din fastighet:

Fält markerade med * måste fyllas i.

Kontaktperson: *

Telefonnummer:

E-post: *

Adress: *

Postnummer:

Ort: *

Fastighetsbeteckning el. namn på BRF: *

Byggår:

Typ av byggnad:

Antal byggnader:

Antal lägenheter: