ROT-avdraget

Utnyttja ROT-avdraget. Dra av upp till 50 000 kronor per år och person på utfört arbete. Det är vad ROT-avdraget betyder i praktiken när du anlitar C. Petterssons Värme.

ROT-avdraget ger dig råd

Äger du ditt boende? Tack vare ROT-indraget kan du anlita Comfort till kraftigt reducerade priser! Så här fungerar det:

  • ROT-avdraget ger dig fr om år 2016 ett skatteavdrag med 30 procent på belopp upp till 166 667 kronor, det vill säga 50 000 kronor.
  • Maxbeloppet är per år och person. Är ni två personer som står som ägare blir alltså skatteavdraget 30 procent på belopp upp till 333 334 kronor, det vill säga 100 000 kr (2 x 50 000 kronor).
  • Avdraget gäller enbart arbetskostnaden, inte materialet. Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som ROT-arbeten.
  • Du kan inte göra ROT-avdrag för att bygga ett helt nytt hus och inte heller för om- och tillbyggnad av nybyggda hus. Med nybyggt hus avses ett småhus som är fem år eller yngre.
  • ROT-avdraget gäller även för fritidshus som du äger om det enligt fastighetstaxeringen är klassat som småhus.
  • Sedan den 1 juli 2009 får du rabatt på arbetskostnaden direkt från Comfort, som i sin tur ansöker om pengar från Skatteverket. Du behöver alltså inte ligga ute med några pengar, i stället görs avdraget direkt på fakturan du får från Comfort.