Logotyp

Villkor Installerat & Klart

INSTALLERAT & KLART-PRIS

Priset gäller produkt inkl. installation och ROT-avdrag.

FÖR VÅRA INSTALLERAT & KLART-PRISER GÄLLER FÖLJANDE:

  • Att ROT-avdrag medges, läs mer om villkor för ROT-avdrag här
  • Att det finns fungerande vattenavstängning i rummet där installationen ska göras eller i närliggande utrymme
  • Att det inte krävs ombyggnad av väggar och tak
  • Att vattenledningsrör, avloppsrör eller annat befintligt material inte behöver dras om, bytas eller kapas – att inga oförutsedda arbeten krävs
  • Demontering och bortforsling av den produkt som byts ut ingår
  • Att installationen sker inom butikens/företagets normala upptagningsområde

Lokala pris- och sortimentsavvikelser kan förekomma.
Observera att elinstallation inte ingår.

PRODUKTSPECIFIKA VILLKOR

WC-stol
Vid byte av toalett ska den gamla wc-stolen vara golvstående och ha golvavlopp med 8 cm fritt från centrum på golvavloppet till rör eller vägg.

Blandare
Vid byte av blandare ska den befintliga köks- eller tvättställsblandaren vara av ”etthålstyp”. Den befintliga duschblandaren ska ha svensk standard med c/c 160 mm. Observera att vid montering av ny köksblandare ska installation ske enligt Säker Vatten 3.7. ”I eller under diskbänkskåp samt under diskmaskin, kyl, frys och andra vattenanslutna apparater, ska det finnas ett tätt ytskikt anordnat så att utläckande vatten enkelt kan upptäckas. Ytskiktet ska tätas vid golvgenomföringar och vara uppvikt mot angränsade byggdelar.”

Vattenutkastare
Gäller skifte av befintlig utkastare. Produkten fungerar inte vid väggtjocklek överstigande 300 mm.

Duschvägg
Väggen måste vara rak och får inte ha några utanpåliggande rör.

Möbler
Vid upp och/eller nedmontering av spegel med elinstallation tillkommer kostnad för elektriker.

Vattenfelsbrytare
Installationen gäller på befintliga rör med anpassad diameter. Det måste finns tillgänglig vattenavstängning. Eventuell kostnad för elinstallation tillkommer.

Cirkulationspump
Installeras på befintliga rör i avsedd dimission. Elarbete ingår inte.

Varmvattenberedare
Vid installation av varmvattenberedare tillkommer deponikostnad i förekommande fall. All eventuell ombyggnation tillkommer. Elarbete ingår inte. Installeras på befintliga rör i avsedd dimission.