Comfort Magazine

Svenska rörmokare ger barn rent vatten: ”Det är mycket vi tar för givet”

Reportage & Guider

Rent vatten och rena händer kan rädda liv. Genom sitt samarbete med SOS Barnbyar bidrar Comfort till att barn på olika ställen i världen får tillgång till rent vatten. Projekten har genomförts i barnbyar i Benin, Togo, Niger, Etiopien och Gambia. – Rent vatten är en självklarhet för oss, men för dem är det inte det, säger Robin Svensson, vs-montör på Falkenbergs Rör, som var en av montörerna på plats i Etiopien.

Tillgång till rent vatten är en mänsklig rättighet – ändå är det något som över 2 miljarder människor idag saknar. Handhygien och sanitet är också centrala åtgärder i förebyggandet smittspridning och under den pågående pandemin blir tillgången till rent vatten avgörande för människors hälsa. Smittorisken av både covid-19 och andra infektioner ökar när människor inte har möjlighet att tvätta händerna. Bristen leder till allvarliga konsekvenser och många av dem som drabbas är barn. För att hjälpa dem som lever under dessa omständigheter har Comfort sedan 2012 ett långsiktigt samarbete med SOS Barnbyar.

 

Kunskapen skapar nya förutsättningar

Under de senaste åren har fem olika projekt i Afrika genomförts. Det har säkerställt vattentillgången vid barnbyar i Benin, Togo, Niger, Etiopien och Gambia. Med sin kunskap inom VVS-lösningar kan Comforts medarbetare vara med och främja en hälsosam sanitär utveckling. Lokal försörjning ger fler människor rent vatten och det skapar nya förutsättningar och ger många barn och unga möjlighet till att bland annat gå i skolan.

– Det är mycket man tar för givet här hemma som inte finns där. Rent vatten är ett jättestort problem för dem. Det fanns inte innan, vattnet de hade där gick inte att dricka, berättar Robin Svensson, en av montörerna som installerade vattenreningsanläggningen i Makalle i Etiopien 2016.

 

Minnen för livet

Att få vara med om detta har skapat insikter och upplevelser för livet.

– Det känns jättebra och det är en självklarhet för mig att dela med mig av mina yrkeskunskaper. Man vet att man har varit med och gjort något och det betyder jättemycket. Det är väldigt stort att ha fått vara med och fixa drickbart vatten i kranarna, berättar han.

 

Förutom barnen som lever i barnbyn påverkas även många människor som bor i områden runt omkring. Arbetet i Makalle bidrog till att 129 familjer i området blev självständiga och självförsörjande.

 

Fem olika projekt i Afrika

Projekten inleds med att montörer från Comfort reser ner till barnbyn för att samla in vattenprover och identifiera vilka behov och förutsättningar som finns. Efter det tar de fram en reningsanläggning som är skräddarsydd efter de lokala förhållandena. Därefter reser montörerna tillbaka för att installera och säkra driften av anläggningen.

En viktig del i projektet är också att utbilda personer på plats för att kunna sköta anläggningarna även när Comfort har rest tillbaka till Sverige.

– Vi har fått rapporter under åren om att allt fungerar som det ska, berättar Robin vidare.

 

Resan till Etiopien var Comforts fjärde tillsammans med SOS Barnbyar. Det första projektet genomfördes i en barnby i Dassa-Zoumé i Benin 2012. Då installerades bland annat en reningsanläggning och pumpar för vattenförsörjning. Efter det arbetade Comfort i Dosso i Niger. Där filtrerades vattnet och ett uv-filter installerades för att minska risken för bakterier. Den tredje resan genomfördes 2015 till Lomé i Togo. Vid det tillfället förbereddes installationen i Sverige och sedan skickades en vattenreningsanläggning i en container. Senast i raden var 2017 då Comfort installerade en anläggning i Basse i Gambia.

 

2021 planerar Comfort att resa tillbaka till Togo och hjälpa familjerna i byarna Atakpamé och Lomé.